HomeHumane wetenschappen & Maatschappij- en welzijnswetenschappen: Antropia
Antropia

Wat is Antropia?

Een nieuwe overkoepelende methode voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie.

Doelgroep

2e graad van de doorstroomfinaliteit (4e jaar: schooljaar 2022-2023)

  • Conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.

  • Eén overkoepelend concept voor de drie vakken.

  • Centraal staan de onderzoeksvaardigheden.

  • Duidelijke leerlijn met ruime aandacht voor leren leren en differentiatie.

  • Efficiënte voorbereiding op hoger onderwijs.

Inhoud Antropia

Voor het 3e jaar bestaat Antropia uit apart verkrijgbare leerwerkboeken. Voor de vakken filosofie en psychologie & sociologie bieden wij twee verschillende versies (voor de richting Humane wetenschappen enerzijds en voor de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen anderzijds).

Kunstbeschouwing

De leerlingen leren kunstwerken beschrijven, analyseren en waarderen, waardoor kunst ook een plaats krijgt in hun persoonlijke ontwikkeling.

Filosofie

De leerlingen nemen ethische vraagstukken onder de loep en denken na over fundamentele thema’s zoals goed en kwaad, waarheid, geluk, rechtvaardigheid …

Psychologie & sociologie

De leerlingen kijken naar de mens en zijn interactie met de omgeving, bestuderen psychologische theorieën en tal van sociale en maatschappelijke thema’s.

Meer informatie

Er zijn tal van mogelijkheden om Antropia verder te ontdekken. Maak je keuze:

Bekijk het webinar Kunstbeschouwing
Bekijk het webinar Filosofie
Bekijk het webinar Psychologie & sociologie
Contacteer ons voor meer info
Bestel online